ENG

The way we create and embellish our environment, says a lot about our character (M. Kubacka). What happens though, when the process gets interrupted by the third party? My mother is being in separation with her ex-husband for about 15 years now, and after that he moved out in 2016. Unfortunately, it doesn’t mean he is absent in the house. From time to time he comes for a weekend, a lot of his stuff is all over the house as well. The pictures have been made between my mom applying for having him registered out, and getting the final decision about it. It is a story about moving on, about trying to end up one life chapter in order to start a new one. The title „Castle” represents the space that could be interpreted, from one hand, as a fortress which provides safety, from the other hand it represents a sand castle we build as a kid. Sand castle though, inspired me to talk about real and serious problem in a deceitful and playful way. The project has been made as a collaboration with the scientific paper about how one’s character and emotions dictates creation of the safe space – our home. 

Poland 2019

PL

Sposób, w jaki budujemy bądź też upiększamy swoją przestrzeń, zdradza wiele cech naszego charakteru (M. Kubacka). Co dzieje się jednak, gdy proces zostaje zakłócony przez osobę trzecią? Moja mama od około 15 lat jest w separacji i od 2016 roku nie mieszka z nią były małżonek. Jego obecność w mieszkaniu znajduje jednak cały czas swoje miejsce, czy to przez jego niezapowiedziane wizyty, czy też poprzez stertę niepotrzebnych rzeczy, które w nim przechowuje. Zdjęcia zostały wykonane w okresie od złożenia wniosku o wymeldowanie małżonka do otrzymania oczekiwanej decyzji. Jest to opowieść o próbie ruszenia do przodu, zakończenia pewnego rozdziału swojego życia i wykreowania nowego. Tytułowy „Zamek” ukazuje przestrzeń, która z jednej strony, interpretowana może być jako twierdza zapewniająca bezpieczeństwo. Z drugiej strony natomiast, reprezentuje zamek piaskowy, który budujemy jako dzieci, a który również zainspirował mnie do opowiedzenia prawdziwej i poważnej historii w przewrotny i zabawny sposób. Projekt powstał w wyniku współpracy z artykułem naukowym o tym jak charakter osoby i jej emocje dyktują kreowanie naszej bezpiecznej strefy – domu.

Polska 2019