Triple Portrait is a project of seven photographers focused on diversity of east-north part of Poland – Podlasie. 

Portret Potrójny jest projektem 7 fotografów z Białorusi, Ukrainy i Polski w północno-wschodniej części Polski – Podlasiu ukazujący różnorodność etniczną. Zdjęcia wykonane zostały w technice mokrego kolodionu. 

2015