ENG/

The exhibition is the result of the international project the “Triple Portrait”

which took place in July 2015. A group of artists from Poland, Belarus and Ukraine wandered

for 10 days in Podlasie region, stopping at some places for interviews and photos.

Dozens of unique images were made in wet collodion technique which is 150 years old.

The created photographs are not something we are used to today — faithful, almost

perfect reflection of reality. They become a tool of artistic process, which colleting the

‘reality’ give the magic to the photographed images in return and Onirism. The “Triple

Portrait” is not only an artistic escapade. It is primarily an opportunity to look at

Podlasie region and local inhabitants. The inclusion of artists from different countries

into the process multiplies the perspective, allowing the discussion about the local

phenomenon and reflecting one place in three different national and cultural

dimensions. Individual intentions of the participants of the project overlap with all

this: the search for truth about the family torn from the Kresy 70 years ago; the

question of cultural identity and nationality; the need to experience the authenticity and

truth, which is sometimes difficult in the “big world”. The “Triple Portrait” was

carried out by the Centre named after Ludwik Zamenhof in Bialystok (a municipal

cultural institution) as a part of the Festival of East Culture — Another Dimension 2015.

The exhibition presents the works of the following artists: Michal Zielinski / Poland

Natalka Dovha / Ukraine Yury Matsiyun / Belarus Aleksander Raczynski / Poland

Dominik Wojciechowski / Poland Paula Wojnik / Poland Mirosław Miniszewski / Poland

 

PL/

Wystawa jest efektem międzynarodowego projektu „Portret potrójny – Triple Portrait”,

który odbył się w lipcu 2015 r. Grupa artystów z Polski,

Białorusi i Ukrainy wędrowała przez 10 dni po Podlasiu, zatrzymując się w kolejnych

miejscach na rozmowę i zdjęcia. Powstało kilkadziesiąt unikatowych obrazów,

wykonanych techniką mokrego kolodionu. „Portret potrójny” to jednak nie tylko

artystyczna eskapada. To przede wszystkim okazja, by przyjrzeć się Podlasiu i tutejszym

mieszkańcom. Włączenie w ten proces artystów z różnych krajów zwielokrotnia

perspektywę, pozwala przedyskutować lokalne zjawiska, odbić jedno miejsce w

trzech różnych narodowo i kulturowo wrażliwościach. Na to wszystko nakładają

się indywidualne intencje uczestników projektu: poszukiwanie prawdy o rodzinie

wyrwanej z Kresów przed 70. laty; pytanie o tożsamość kulturową i narodowościową;

potrzeba doświadczenia autentyczności i prawdy, o które czasami trudno w „wielkim

świecie”. Projekt „Portret potrójny” został zrealizowany przez Centrum im. Ludwika

Zamenhofa w Białymstoku w ramach Festiwalu Wschód Kultury – Inny Wymiar

2015. Na wystawie prezentowane są prace następujących artystów: Michał Zieliński /

Polska Natalka Dovha / Ukraina Yury Matsiyun / Białoruś Aleksander Raczyński /

Polska Dominik Wojciechowski / Polska Paula Wojnik / Polska Mirosław Miniszewski

/ Polska film: Bartosz Tryzna Powyższy film został udostępniony dzięki życzliwości

Centrum i. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku