There is a theory which says that every seven years the whole amount of atoms in our body change completely. I used this theory as an inspiration to begin the journey of exploring my own identity. I travelled to see my relatives I haven’t seen in 7 years, in order to investigate and analyse how I changed, by comparing my memories with present time. This project is also part of my long term fascination and journey on how to photograph and portray identity.

 

Istnieje teoria, która mówi, że co siedem lat dochodzi do całkowitej wymiany cząsteczek w naszym ciele. Potraktowałem tą teorię jako pretekst do sprawdzenia jak ja się zmieniłem. Odwiedziłem członków rodziny, których nie widziałem przez ostatnie 7 lub więcej lat, po to by porównać przeszłość z teraźniejszością. Projekt stawia więcej pytań niż odpowiedzi i jest częścią pracy badawczej na temat tego w jaki sposób fotografować tożsamość.  

© Dominik Wojciechowski

2017